I.E.S. PINTOR LUIS SAEZ
BURGOS

CS1E
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:50
  Opt Ini Inv
JCDR
(INF2)
Opt Ini Inv
SGP
(BIE1)
   
8:55
9:45
Mat Apl CCS I
FPM
(BIE1)
Griego I
LMR
(DES2)
His del Mun Con
JPP
(BIE1)
Educación Física
MTGD
(GIM2)
Inglés I
MPHP
(BIE1)
Filosofía
RGR
(BIE1)
9:50
10:40
Len Cas y Lit I
SGP
(BIE1)
Len Cas y Lit I
SGP
(BIE1)
Len Cas y Lit I
SGP
(BIE1)
Mat Apl CCS I
FPM
(BIE1)
Griego I
LMR
(DES2)
Educación Física
MTGD
(GIM2)
10:40
12:10
Filosofía
RGR
(BIE1)
Literatura Universal
SGP
(BIE1)
Latín I
RMCA
(DES2)
Inglés I
MPHP
(BIE1)
His del Mun Con
JPP
(BIE1)
Economía
SII
(BIE1)
12:10
13:00
Economía
SII
(BIE1)
Mat Apl CCS I
FPM
(BIE1)
Griego I
LMR
(DES2)
Religión Católica
IMPD
(BA1B)
2º Len Ext Fra I
MIPC
(BA1C)
Tec de la Inf Y Com
JCDR
(TEC1)
Filosofía
RGR
(BIE1)
His del Mun Con
JPP
(BIE1)
13:05
13:55
His del Mun Con
JPP
(BIE1)
Inglés I
MPHP
(BIE1)
Literatura Universal
SGP
(BIE1)
Latín I
RMCA
(DES2)
Religión Católica
IMPD
(BA1B)
2º Len Ext Fra I
MIPC
(BA1C)
Tec de la Inf Y Com
JCDR
(TEC1)
Len Cas y Lit I
SGP
(BIE1)
14:00
14:50
Literatura Universal
SGP
(BIE1)
Latín I
RMCA
(DES2)
Economía
SII
(BIE1)
Economía
SII
(BIE1)
Literatura Universal
SGP
(BIE1)
Latín I
RMCA
(DES2)
Mat Apl CCS I
FPM
(BIE1)
Griego I
LMR
(DES2)
 
 44 Profesores Materia
  4 CARRACEDO ANTÓN, ROSA Mª (RMCA) Latín I
  1 DÍEZ RIOJA, JESÚS CARLOS (JCDR) Opt: Iniciacion Investigación (Opt Ini Inv)
  2     '' Tecnolog. de la Inf. Y Com. I (Tec de la Inf Y Com)
  4 GARCÍA PÉREZ, SOLEDAD (SGP) Lengua Castellana y Literat. I (Len Cas y Lit I)
  4     '' Literatura Universal
  1     '' Opt: Iniciacion Investigación (Opt Ini Inv)
  3 GARCÍA ROMERO, RAFAEL (RGR) Filosofía
  2 GUTIÉRREZ DÍAZ, Mª TERESA (MTGD) Educación Física
  3 HERRERA POZAS, Mª DEL PILAR (MPHP) Inglés I
  4 IBEAS IZQUIERDO, SILVIA (SII) Economía
  4 PAMPLIEGA PAISÁN, JORGE (JPP) Historia del Mundo Contemp. (His del Mun Con)
  2 PEÑA DIEZ VARELA, ITCIAR MARGARITA (IMPD) Religión Católica
  2 PEÑACORADA CILLERO, Mª ISABEL (MIPC) 2º Leng. Extranj.: Francés I (2º Len Ext Fra I)
  4 PORTUGAL MIGUEL, FÉLIX (FPM) Matemáticas Aplicadas CCSS I (Mat Apl CCS I)
  4 REDONDO MAESO, LETICIA (LMR) Griego I