I.E.S. PINTOR LUIS SAEZ
BURGOS

CS1D
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:00
8:50
         
8:55
9:45
Mat Apl CCS I
EAI
(BA1D)
His del Mun Con
LMMM
(BA1D)
Filosofía
RGR
(BA1D)
Filosofía
RGR
(BA1D)
Educación Física
DCV
(GIM2)
9:50
10:40
Inglés I
MPHP
(BA1D)
Filosofía
RGR
(BA1D)
Len Cas y Lit I
AMA
(BA1D)
Mat Apl CCS I
EAI
(BA1D)
Inglés I
MPHP
(BA1D)
10:40
12:10
Len Cas y Lit I
AMA
(BA1D)
Economía
SII
(BA1D)
Educación Física
DCV
(GIM2)
His del Mun Con
LMMM
(BA1D)
Literatura Universal
AMA
(DES1)
12:10
13:00
Literatura Universal
AMA
(DES1)
Mat Apl CCS I
EAI
(BA1D)
Religión Católica
IMPD
(BA1B)
2º Len Ext Fra I
MIPC
(BA1C)
Tec de la Inf Y Com
LRL
(LABI)
Inglés I
MPHP
(BA1D)
Inglés I
MPG
(LABI)
His del Mun Con
LMMM
(BA1D)
13:05
13:55
His del Mun Con
LMMM
(BA1D)
Len Cas y Lit I
AMA
(BA1D)
Economía
SII
(BA1D)
Religión Católica
IMPD
(BA1B)
2º Len Ext Fra I
MIPC
(BA1C)
Tec de la Inf Y Com
LRL
(LABI)
Len Cas y Lit I
AMA
(BA1D)
14:00
14:50
Economía
SII
(BA1D)
Literatura Universal
AMA
(DES1)
Literatura Universal
AMA
(DES1)
Economía
SII
(BA1D)
Mat Apl CCS I
EAI
(BA1D)
 
 35 Profesores Materia
  4 ADELIÑO IZQUIERDO, EVA (EAI) Matemáticas Aplicadas CCSS I (Mat Apl CCS I)
  2 CASADO VIVAR, DAVID (DCV) Educación Física
  3 GARCÍA ROMERO, RAFAEL (RGR) Filosofía
  3 HERRERA POZAS, Mª DEL PILAR (MPHP) Inglés I
  4 IBEAS IZQUIERDO, SILVIA (SII) Economía
  4 MAESTRO ALEJO, Mª ARÁNZAZU (AMA) Lengua Castellana y Literat. I (Len Cas y Lit I)
  4     '' Literatura Universal
  4 MERINO MERINO, LUIS MIGUEL (LMMM) Historia del Mundo Contemp. (His del Mun Con)
  1 PACHECO GÓMEZ, MARÍA (MPG) Inglés I
  2 PEÑA DIEZ VARELA, ITCIAR MARGARITA (IMPD) Religión Católica
  2 PEÑACORADA CILLERO, Mª ISABEL (MIPC) 2º Leng. Extranj.: Francés I (2º Len Ext Fra I)
  2 RODRIGUEZ LÓPEZ, LETICIA (LRL) Tecnolog. de la Inf. Y Com. I (Tec de la Inf Y Com)